программа для пчеловодства методы пчеловодства медоносные базы

Поиск

Опрос

Новый дизайн сайта

Нравится
Не нравится
Зачем это?

скачать dle

Реклама

КнопкиИспользование ранних отводков в местностях с разными типами взятков

О ранних отводках

Для получения повышенного сбо­ра меда обычно рекомендуется прибегать к ранним отводкам на зимовалых маток.

Нередко можно встретить на­стойчивое подчеркивание значения ранних отводков. Успехи тех или иных пчеловодов иногда приписы­вают применению отводков. Хотя эти пчеловоды в широких размерах и не применяли отводков, а если и применяли 2–3 отводка на 100 пчелиных семей, то, разумеется, не в результате этих отводков пасека дала большой медосбор. Тут, по-ви­димому, имеют значение другие факторы.

Вдумчивый пчеловод, всесторон­не изучивший местные условия взятка и приспособивший к ним свои приемы, получает хорошие ре­зультаты по медосбору без приме­нения ранних отводков. Это мы ви­дим на достижениях наших ордено­носцев и многих других передовых пчеловодов.

  • Опубликовал together, 13-12-2012, 22:36
  •  | Просмотров: 6208


Біологічні особливості бджіл, які зимують. Гніздо бджіл взимку.

Біологічні особливості бджіл, які зимують:

1.  У період зимування бджоли не виділяють екскрементів, а накопичують у товстому відділі кишечнику.

2.  Бджоли, в основному, не годують одна одну (взимку харчо­ві контакти незначні).

3.  Клуб пересувається лише знизу вверх. Якщо його подраз­нюють, то він хвилюється, підвищується температура, клуб розрих­люється, займає більше стільників. Після дії подразника він пови­нен зайняти попереднє положення, однак обов'язково зміщується вліво чи вправо. При неправильному збиранні гнізда клуб може переміститися за межі корму.

4.  Обмін речовин низький (зимовий спокій). Клуб формуєть­ся навпроти льотка та з теплого боку. Кірка клубу щільна, бджо­ли навіть переплітаються волосками. Ближче до льотка кірка роз­рихлюється через наявність свіжого повітря. При значному утеп­ленні клуб прилипає до стелі - й зимування погіршується. В клубі 1,5-3,4% С02.

  • Опубликовал together, 12-12-2012, 21:17
  •  | Просмотров: 7968


Значення умов зимівлі для неблагополучних бджолосімей

Значення умов зимівлі для неблагополучних бджолосімей
Щоб знайти оптимальні умови зимівлі бджіл, тобто такі, які відповідали біологічним особливостям їх орга­нізму і водночас були економічно ефективними, прова­дили різні дослідження.

Спостерігали зимівлю при несприятливих умовах, та­ких як відсутність у сім'ях маток, наявність у вуликах меду з домішкою паді чи при хворобі бджіл на нозема­тоз. Все це дало в деякій мірі можливість вловити якісь моменти їх стану, по яких можна зробити певні виснов­ки. Так, у одному з дослідів з'ясовувалося, скільки кор­му витрачають бджоли при зимівлі надворі в різних температурних умовах; проведено спостереження і за сім'ями, у яких були матки і в яких не було їх, щоб з'ясувати вплив безматковості на результат зимівлі. 

  • Опубликовал together, 4-12-2012, 20:42
  •  | Просмотров: 6255