spy phone untuk blackberry iphone samsung galaxy spy software free phone spy mobile mobile spy gadgets
программа для пчеловодства методы пчеловодства медоносные базы

Поиск

Опрос

Новый дизайн сайта

Нравится
Не нравится
Зачем это?

скачать dle

Реклама

КнопкиИспользование ранних отводков в местностях с разными типами взятков

О ранних отводках

Для получения повышенного сбо­ра меда обычно рекомендуется прибегать к ранним отводкам на зимовалых маток.

Нередко можно встретить на­стойчивое подчеркивание значения ранних отводков. Успехи тех или иных пчеловодов иногда приписы­вают применению отводков. Хотя эти пчеловоды в широких размерах и не применяли отводков, а если и применяли 2–3 отводка на 100 пчелиных семей, то, разумеется, не в результате этих отводков пасека дала большой медосбор. Тут, по-ви­димому, имеют значение другие факторы.

Вдумчивый пчеловод, всесторон­не изучивший местные условия взятка и приспособивший к ним свои приемы, получает хорошие ре­зультаты по медосбору без приме­нения ранних отводков. Это мы ви­дим на достижениях наших ордено­носцев и многих других передовых пчеловодов.

  • Опубликовал together, 13-12-2012, 22:36
  •  | Просмотров: 7857


Біологічні особливості бджіл, які зимують. Гніздо бджіл взимку.

Біологічні особливості бджіл, які зимують:

1.  У період зимування бджоли не виділяють екскрементів, а накопичують у товстому відділі кишечнику.

2.  Бджоли, в основному, не годують одна одну (взимку харчо­ві контакти незначні).

3.  Клуб пересувається лише знизу вверх. Якщо його подраз­нюють, то він хвилюється, підвищується температура, клуб розрих­люється, займає більше стільників. Після дії подразника він пови­нен зайняти попереднє положення, однак обов'язково зміщується вліво чи вправо. При неправильному збиранні гнізда клуб може переміститися за межі корму.

4.  Обмін речовин низький (зимовий спокій). Клуб формуєть­ся навпроти льотка та з теплого боку. Кірка клубу щільна, бджо­ли навіть переплітаються волосками. Ближче до льотка кірка роз­рихлюється через наявність свіжого повітря. При значному утеп­ленні клуб прилипає до стелі - й зимування погіршується. В клубі 1,5-3,4% С02.

  • Опубликовал together, 12-12-2012, 21:17
  •  | Просмотров: 10096


Значення умов зимівлі для неблагополучних бджолосімей

Значення умов зимівлі для неблагополучних бджолосімей
Щоб знайти оптимальні умови зимівлі бджіл, тобто такі, які відповідали біологічним особливостям їх орга­нізму і водночас були економічно ефективними, прова­дили різні дослідження.

Спостерігали зимівлю при несприятливих умовах, та­ких як відсутність у сім'ях маток, наявність у вуликах меду з домішкою паді чи при хворобі бджіл на нозема­тоз. Все це дало в деякій мірі можливість вловити якісь моменти їх стану, по яких можна зробити певні виснов­ки. Так, у одному з дослідів з'ясовувалося, скільки кор­му витрачають бджоли при зимівлі надворі в різних температурних умовах; проведено спостереження і за сім'ями, у яких були матки і в яких не було їх, щоб з'ясувати вплив безматковості на результат зимівлі. 

  • Опубликовал together, 4-12-2012, 20:42
  •  | Просмотров: 8246